Om koret

Ledelse

Leder:       Åsgeir Seland
Nestleder: Anne Liv Nome Andersen
Sekretær:  Grethe Skårerhøgda
Kasserer:  Jeanette Gebecke

valgt på årsmøte 24.02.2020

Nes Bygdekor har 6 stemmegrupper :
1 og 2 sopran
1 og 2 alt
1 og 2 tenor
1 og 2 bass

Vi tar imot alle og ingen trenger å prøvesynge.